Gå direkt till sidans innehåll

Tillämpling av grönytefaktorn inom exploateringsavtal

Indikator MP.5.7b

Indikatorn visar vid hur stor andel av kommunens markanvisningsavtal som tillämpar grönytefaktorn inom exploateringsavtal. Grönytefaktorn är ett planeringsverktyg som syftar till att öka andelen flerfunktionella grönytor genom att arbeta med sociala värden, biologisk mångfald och klimatanpassning.

Andelen årliga exploateringsavtal som tillämpar grönytefaktorn

Senaste värdet:
0 % (2021)
Utgångsvärde:
0 % (2021)

Kommentar

Totalt skrevs fyra stycken exploateringsavtal under 2021. Ingen av dessa hade med Grönytefaktorn.

Uppdaterad: 2022-05-11