Gå direkt till sidans innehåll

Kommunal nybyggnation

Indikator MP.5.1a

Indikatorn visar andelen kommunal nybyggnation som uppnått villkoren för Miljöbyggnad eller motsvarande certifiering där kommunen är byggherre.

Andel kommunal nybyggnation som uppnått kraven för Miljöbyggnad eller motsvarande certifiering där kommunen är byggherre.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
100 % (2021)
Utgångsvärde:
0 % (2015)
Målnivå 2020:
50 % (2020)
Målnivå 2025:
100 % (2025)

Kommentar

Alla byggnader som byggs i kommunal regi byggs i enlighet med Miljöbyggnad silver. Kommunfullmäktige har även beslutat om att installera solceller på kommunens fastigheter där det är praktiskt möjligt. Installation av solceller kommer att ske under de kommande åren.

Uppdaterad: 2022-02-28