Gå direkt till sidans innehåll

Strategi för klimatanpassning

Indikator MP.5.2

Indikatorn visar om kommunen har tagit fram en strategi för klimatanpassning av Nacka. I takt med att medeltemperaturen på jorden höjs förändras vårt klimat. Det innebär bland annat höjda havsnivåer, mer nederbörd, kraftigare stormar och fler värmeböljor. För att anpassa oss till dessa förändringar behöver vi bygga våra samhällen smart så att vi minimerar de skador och problem som kan uppstå på grund av klimatförändringarna.

Framtagen strategi för klimatanpassning senast år 2018 (Ja/nej)

Rad-id Klimatanpassning Senaste värdet Datum

0

Framtagen strategi

Nej

2021

Kommentar

Under första halvan av 2021 har det första steget i arbetet med en klimatanpassningsplan tagits. En klimat- och sårbarhetsanalys som pekar ut vilka risker Nacka kommun behöver hantera i den kommande planen. Skyfall och dess konsekvenser är en högaktuell fråga efter sommarens översvämningar både runt om i Europa och i Sverige. Under första halvåret 2022 kommer ett förslag till klimatanpassningsplan finnas framme för politisk hantering.

Uppdaterad: 2022-06-23