Gå direkt till sidans innehåll

Strategi för klimatanpassning

Indikator MP. 5. 2

Indikatorn visar om kommunen har tagit fram en strategi för klimatanpassning av Nacka. I takt med att medeltemperaturen på jorden höjs förändras vårt klimat. Det innebär bland annat höjda havsnivåer, mer nederbörd, kraftigare stormar och fler värmeböljor. För att anpassa oss till dessa förändringar behöver vi bygga våra samhällen smart så att vi minimerar de skador och problem som kan uppstå på grund av klimatförändringarna.

Framtagen strategi för klimatanpassning senast år 2018 (Ja/nej)

Rad-id Klimatanpassning Senaste värdet Datum

0

Framtagen strategi

Ja

2023

Kommentar

Nacka kommuns ambition är att anpassning till framtida klimat sker i all planering och genomförande. För att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat och utveckla Nackas proaktiva och systematiska klimatanpassningsarbete fattade kommunfullmäktige beslut om program för klimatanpassning i maj 2022. Programmet ger en övergripande bild av riskerna kopplat till ett förändrat klimat i Nacka kommun samt innehåller prioriterade åtgärder kopplat till riskerna gällande skyfall, värme, havsnivåhöjning och biologisk mångfald vilka i nuläget bedöms vara de största klimatrelaterade riskerna för Nackasamhället.

Uppdaterad: 2024-03-04