Gå direkt till sidans innehåll

Indikatorarter

Indikator MP.6.3

Indikatorn visar andelen indikatorarter som utvecklas positivt. En indikatorart är en djurart eller en växtart som trivs i vissa speciella miljöer. Om en sådan art lever i ett område så kan man anta att många andra arter som trivs i samma typ av miljö också finns där. Ett exempel är större vattensalamander, som trivs i miljöer både på land och i vatten där det finns goda förutsättningar även för många andra arter att trivas.

Målet innebär att utvecklingen ska vara positiv för minst 25 procent av indikatorarterna och oförändrad för övriga.

Nackas lokala indikatorarter är:
Törnskata
Igelkott
Trollslända
Vattensalamander
Solitära bin
Bastardsvärmare
Skogsduva
Mindre hackspett
Havsöring

Målnvå: utvecklingen ska vara positiv för minst 25% av indikatorarterna och oförändrat för övriga. Basår sätts när inventering gjorts

Kommentar
Vissa arter som fåglar och groddjur har inventerats på ett flertal platser i kommunen. En av dessa platser är Sarvträsk.

Kommentar

Vissa arter som fåglar och groddjur har inventerats på ett flertal platser i kommunen. En av dessa platser är Sarvträsk.

Uppdaterad: 2022-06-22