Gå direkt till sidans innehåll

Utvärdering av genomförda åtgärder för biologisk mångfald

Indikator MP.6.7

Indikatorn avser att mäta arternas förekomst, före respektive efter en genomförd åtgärd. Indikatorn kan även mäta effekten på biologisk mångfald vid förändrade skötselmetoder på parkmark exempelvis färre klippningar av gräsytor.

Uppdaterad: 2022-06-23