Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator MP.6.2

Indikatorn redovisar andelen skyddad land- och sötvattenareal. Det nationella etappmålet är att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden ska vara skyddade senast år 2020 och på så vis bidrar till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Nacka har som mål att 25 procent av land- och sötvattensområden ska vara skyddad år 2030.

Andel skyddad land och sötvatten.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet:
21,9 % (2021)
Utgångsvärde:
20,8 % (2015)
Målnivå 2030:
25 % (2030)

Kommentar

Andelen skyddad natur i Nacka är nästan 22 procent. De reservatsbeslut som senast vann laga kraft är Rensättra som bildades 2021. Andelen skyddad natur är högre i Nacka jämfört med genomsnittet i riket. Andelen skyddad natur i Sverige är 14,6 procent (2020).

Uppdaterad: 2022-01-20