Gå direkt till sidans innehåll

Andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden

Törnskata
Törnskata i Erstavik. Foto: Ronny Fors.
Indikator MP.6.1

Indikatorn redovisar andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden. Dessa ytor ska inte minska, utan snarare öka genom skötselåtgärder och restaureringar.

Andel av kommunytan som är naturmark med höga naturvärden ska inte minska, utan snarare öka genom skötselåtgärder och restaureringar

Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet:
6,8 % (2018)
Utgångsvärde:
6,9 % (2010)

Kommentar

Inga områden som är utpekade som nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt togs i anspråk 2019.

Uppdaterad: 2020-04-03