Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala solcellsanläggningar

Indikator MP.5.9

Indikatorn avser att mäta installerade solcellsanläggningar i kommunen ( antal, installerad yta och effekt)

Kommunala solcellsanläggningar

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2021
Senaste värdet:
335 (2022)
Utgångsvärde:
271 (2021)

Kommentar

Enheten för fastighetsförvaltning har fått ett särskilt uppdrag att utöka andelen förnyelsebar energi via främst solceller. Under åren 2022-2024 kommer solceller etappvis att installeras inom den egna fastighetsbeståndet, avser både nya installationer samt utbyggnad av befintliga solcellsanläggningar.

Målnivån är att de kommunala solcellsanläggningarna ska öka.

Uppdaterad: 2023-03-14