Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala solcellsanläggningar

Indikator MP.5.9

Indikatorn avser att mäta installerade solcellsanläggningar i kommunen ( antal, installerad yta och effekt)

Kommunala solcellsanläggningar

Rad-id Byggnader, takyta och effekt Senaste värdet Datum

0

Installerad takyta (kvm)

 2165

2022

1

Toppeffekt totalt (KWh)

 335

2022

2

Antal byggnader

 8

2021

Kommentar

Enheten för fastighetsförvaltning har fått ett särskilt uppdrag att utöka andelen förnyelsebar energi via främst solceller. Under åren 2022-2024 kommer solceller etappvis att installeras inom den egna fastighetsbeståndet, avser både nya installationer samt utbyggnad av befintliga solcellsanläggningar.

Målnivån är att de kommunala solcellsanläggningarna ska öka.

Uppdaterad: 2023-03-14