Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala solcellsanläggningar

Indikator MP.5.9

Indikatorn avser att mäta installerade solcellsanläggningar i kommunen ( antal, installerad yta och effekt)

Kommunala solcellsanläggningar

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Antal byggnader

2021

8

1

Installerad takyta (kvm)

2021

1450

2

Toppeffekt totalt (KWh)

2021

271

Kommentar

För kommunens egna verksamheter finns idag åtta byggnader där solcellsanläggningar finns installerade. Det senaste tillskottet av solenergianläggningar är kommunens nybyggda skolor i Boo gårdsskola och Sigfridsborgsskolan. I samband med installationen har kommunen även testat i ett pedagogiskt syfte installerat en skärm i entrén i en förskola som visar produktionen på solcellsanläggningen och visuella tips för hur man kan göra för att spara el, vilket också medförde att fler av barnen började släcka hemma.

Enheten för fastighetsförvaltning har fått ett särskilt uppdrag att utöka andelen förnyelsebar energi via främst solceller. Under åren 2022-2024 kommer solceller etappvis att installeras inom den egna fastighetsbeståndet, avser både nya installationer samt utbyggnad av befintliga solcellsanläggningar. Det finns 8 miljoner kronor per år de kommande tre åren avsatt för detta.

Målnivån är att de kommunala solcellsanläggningarna ska öka.

Uppdaterad: 2022-06-21