Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala solcellsanläggningar

Indikator MP.5.9

Indikatorn avser att mäta installerade solcellsanläggningar i kommunen ( antal, installerad yta och effekt)

Kommunala solcellsanläggningar

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Antal byggnader

2021

8

1

Installerad takyta (kvm)

2021

1450

2

Installerad takyta (kvm)

2022

2165

3

Toppeffekt totalt (KWh)

2021

271

4

Toppeffekt totalt (KWh)

2022

335

Kommentar

Enheten för fastighetsförvaltning har fått ett särskilt uppdrag att utöka andelen förnyelsebar energi via främst solceller. Under åren 2022-2024 kommer solceller etappvis att installeras inom den egna fastighetsbeståndet, avser både nya installationer samt utbyggnad av befintliga solcellsanläggningar.

Målnivån är att de kommunala solcellsanläggningarna ska öka.

Uppdaterad: 2023-03-14