Gå direkt till sidans innehåll

Lokala miljömål

Projekt MP

Nackas miljöprogram 2016-2030

Nacka kommun arbetar för att uppnå sex lokala miljömål. Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram med indikatorer för målen. Kommunens miljöprogram hanterar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030.

Här kan du följa miljömålsarbetet och se hur indikatorerna utvecklas.

Alla indikatorer

IndikatorMP.1.1
IndikatorMP.2.1a
IndikatorMP.2.1b
IndikatorMP.2.1c
IndikatorMP.2.2
IndikatorMP.2.3
IndikatorMP.3.1
IndikatorMP.3.2
IndikatorMP.3.3
IndikatorMP.3.4
IndikatorMP.3.5
IndikatorMP.4.1
IndikatorMP.4.4
IndikatorMP.4.5
IndikatorMP.4.6
IndikatorMP.5.1a
IndikatorMP.5.1b
IndikatorMP.5.3
IndikatorMP.5.5
IndikatorMP.5.6
IndikatorMP.6.2
IndikatorMP.6.3
IndikatorMP.6.5b
IndikatorAP.2.2
IndikatorAP.2.4
Uppdaterad: 2023-06-08